4 Tháng Chín, 2013

Chả Nghêu Rán Lá Nghệ

Thời gian: 30 phút Khẩu phần: 4 người
6 Tháng Tám, 2013

Gỏi Su Hào Chả Lụa

Thời gian: 20 phút Khẩu phần: 4 người
5 Tháng Tám, 2013

Bún Lạp Xưởng Tôm

Thời gian: 30 phút Khẩu phần: 4 người
7 Tháng Sáu, 2013

Cuốn Giò Lụa

Thời gian: 25 phút Khẩu phần: 4 người
2 Tháng Sáu, 2013

Xôi chà bông gà

Thời gian: 30 phút Khẩu phần: 4 người
9 Tháng Hai, 2013

Bao Tử Nhồi Đút Lò

Thời gian: 30 phút Khẩu phần: 4 người
8 Tháng Một, 2013

Xôi hấp Lá Gừng

Thời gian: 30 phút Khẩu phần: 4 người
Xôi hấp Lá Gừng
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more