1 Tháng Sáu, 2016

Bún thang Thanh Hóa một thời

Ở cái thị xã nhỏ bé này thời Pháp thuộc, dân cư đông đúc chỉ có dọc đường phố lớn (phố Trần Phú hiện nay) trải […]
Bún thang Thanh Hóa một thời
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more