9 Tháng Năm, 2014

Bò Cuộn Ngô Non

Thời gian: 30 phút Khẩu phần: 4 người Mách nhỏ – Nên dần sơ miếng thịt bò để cuộn dễ hơn. – Rưới sốt lên cuộn […]
Bò Cuộn Ngô Non
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more