1 Tháng Hai, 2017

Bún ốc Ao Ta

Bún ốc là một đặc sản ẩm thực của người Hà Nội. Ngày xưa, bún ốc hay được bán rong trên từng ngõ phố nhỏ, thong […]
Bún ốc Ao Ta
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more