9 Tháng Chín, 2015

Giò Bò Rán Cốm

Thời gian: 20 phút Khẩu phần: 4 người
Giò Bò Rán Cốm
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more