câu hỏi thường gặp

1 Tháng Hai, 2017

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Giò lụa Phú Thiệu có sử dụng hàn the không? Trả lời: Phú Thiệu cam kết KHÔNG SỬ DỤNG HÀN THE. Sản phẩm của chúng […]
Câu hỏi thường gặp
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more